Kan ik gebruik maken van enters in de tekstvelden van de templates?

Ja dat is mogelijk! In alle grote (groter dan 1 rij) tekstvelden in onze templates is het mogelijk om enters te gebruiken.

In alle templates isĀ ruimte voor een bepaald aantal tekens aan tekst. Onderaan elk tekstvak staat een nummertje wat aangeeft hoeveel tekens je nog over hebt. Indien je in een tekstveldĀ gebruik maakt van een enter, kan het systeem niet berekenen hoeveel tekens je nu nog over hebt (hij ziet een enter als 1 teken). Hierdoor klopt het aantal tekens wat je over hebt niet meer als enters gebruikt. Dit kan erin resulteren dat tekst niet op het scherm verschijnt, terwijl je nog binnen het gegeven aantal tekens zit. Als je geen gebruik maakt van enters, kloppen de resterende tekens wel.

Was this article helpful?

Related Articles